Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και διακοπές κυκλοφορίας στο νομό Ευρυτανίας.


Αποκλεισμένα χωριά

-Τρία (3) αποκλεισμένα χωριά του Δήμου Καρπενησίου,

 1. Μεσοκώμη,
 2. Καταβόθρα,
 3. Καρίτσα.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ–ΠΑΓΕΤΟΥ

 • -Όλο το εθνικό καιεπαρχιακό οδικό δίκτυοτου Νομού.
 • -Ε.Ο. Καρπενησίου –Λαμίας, από8ο έως 12οχλμ. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ –ΠΑΓΕΤΟΥ

 • -Επ. Ο. Καρπενησίου –Φουρνά, από 12οέως 22οχλμ,(θέση Βράχος).
 • -Επ. Ο. Καρπενησίου –Καρδίτσας, από 35οέως 40οχλμ, (θέση Ζαχαράκη).
 • -Επ. Ο. Δομνίστας –Μεσοκώμης,(σε όλο το μήκος της).
 • -Επ. Ο. Καρπενησίου –Προυσού –Αγρινίου, από 35οέως 45οχλμ.(Θέση Αραποκέφαλα).
 • -Επ. Ο. Καρπενησίου-Αγίων Θεοδώρων-Συγκρέλου, από 15οέως 20οχλμ.
 • -Επ. Ο. Καρπενησίου-Καρίτσας, από 17οέως 20οχλμ.
 • -Επ. Ο. Σαρκίνης-Καταβόθρας(σε όλο το μήκος της).
 • -Εθνικό οδικό δίκτυο της Ευρυτανίας (από όρια με Ν. Φθιώτιδας έως όρια με Ν. Αιτωλ/νίας), απαγόρευσης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων (άνω των 3,5 τόνων).

Ενημέρωση-πηγή
04-01-2019
Ώρα 08.00
astynomia.gr



		

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: