Δελτίο καταιγίδων από simeteo.gr

7 tags

Γράφει ο Παπακωστόπουλος Γεώργιος Έκδοση: 26/5/2020/08:30 Ισχύς: 26/5/2020/09:00 – 30/5/2020/24:00 Συνοπτική ανάλυση Διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές, προβλέπεται να επηρεάσουν τον ελλαδικό χώρο, στα πλαίσια ευρύτερης διαταραχής μέσης τροπόσφαιρας (cut-off low), η