Καρπενήσι Ξηριάς 940μ

11 tags

Η κάμερα έχει εγκατασταθεί και διαχειρίζεται από το edsro.eu και το forecastweather.gr.Εμεις απλά την προβάλουμε στο πλαίσιο της συγκέντρωσης όλων των καμερών καιρού που υπάρχουν στην Ευρυτανία.      

Άγιος Νικόλαος 1000μ

11 tags

Η κάμερα είναι τοποθετημένη στο χωριό Λάσπη(Άγιος Νικόλαος) και υπεύθυνος – διαχειριστής είναι ο Jimmy Astrotek

Δομνίστα 1000μ

10 tags

powered by rtsp.me Πηγή: domnista.gr

Στάβλοι 1200μ

10 tags

Πηγή:http://stavloi.gr