Ενημέρωση σχετικά με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και αποκλεισμένων χωριών.


ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

 1. Παλαιά Εθνική Οδός Καρπενησίου–Λαμίας από 8ο έως 12οχλμ (Ράχη Τυμφρηστού).
 2. Επ. Ο. Δομνίστρας–Μεσοκώμης.Επ. Ο. Σαρκίνης–Καταβόθρας.
 3. Επ. Ο.Καρπενησίου–Κρικέλλου–Δομνίστας από 12ο έως 40ο χλμ.
 4. Επ. Ο.Καρπενησίου–Φούρνα από 12ο έως 12ο χλμ (Θέση Βράχος).
 5. Επ. Ο.Καρπενησίου–Στενώματος από 3ο έως 19ο χλμ.
 6. Επ. Ο.Καρπενησίου–Προυσού–Αγρινίου από 35ο έως 45ο χλμ (Θέση Αραποκέφαλα).
 7. Επ. Ο.Καρπενησίου–Φιδακίων από 8ο έως 25ο χλμ.
 8. Επ. Ο.Καρπενησίου–Καρδίτσας από 35ο έως 40ο χλμ.
 9. Επ. Ο.Ραπτοπούλου–Πρασιάς–Κέδρων.
 10. Επ. Ο. Τσούκας–Τριποτάμου.
 11. Επ. Ο. Αγράφων–Τροβάτου–Βραγγιανών.
 12. Επ. Ο. Αγράφων–Επινιανών.
 13. Επ. Ο. Δάφνη–Μαυρομάτα.
 14. Επ. Ο. Δάφνη–Χρύσω–Άγιο Δημήτριο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ

Δήμος Καρπενησίου, χωριά Μεσοκώμη & Καταβόθρα.		

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: