Ενημέρωση για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και διακοπής κυκλοφορίας στο εθνικό και επ.δίκτυο.

Χρήση Αντιολισθητικών Αλυσίδων

 1. Ε.Ο.Καρπενησίου-Λαμίας Σήραγγα Τυμφρηστού, από 5ο έως 8ο χλμ.
 2. Ε.Ο.Καρπενησίου-Αγρινίου, θέση «ΜΠΑΓΑΣΑΚΙ» (από την 6η χ/θ έως την 12η χ/θ).
 3. Π.Ε.Ο.Καρπενησίου-Λαμίας Ράχη Τυμφρηστού (8η χ/θ έως 12η χ/θ).
 4. Ε.Ο.Δομνίστας-Μεσοκώμης.
 5. Ε.Ο.Σαρκίνης–Καταβόθρα.
 6. Ε.Ο.Καρπενησίου–Κρικέλλου–Δομνίστας, από 12οέως 40οχλμ.
 7. Επ.Ο.Καρπενησίου–Στενώματος, από 3οχ/θ έως19οχλμ.
 8. Επ.Ο.Καρπενησίου-Φιδακίων, από 8ο έως 25ο.
 9. Επ.Ο.Ραπτοπούλου-Πρασιάς-Κέδρων.
 10. Επ.Ο.Τσούκας-Τριπόταμου.
 11. Επ.Ο.Αγράφων-Τροβάτου-Βραγγιανών.
 12. Επ.Ο.Αγράφων-Επινιανών.
 13. Επ.Ο.Δάφνης-Μαυρομάτας.
 14. Επ.Ο.Δάφνης-Χρύσως-Αγίου Δημητρίου

Διακοπή Κυκλοφορίας

 1. Επ. Ο. Καρπενησίου–Φουρνά,από 12ο έως 22ο χλμ-θέση Βράχος.
 2. Επ. Ο.Καρπενησίου–Προυσού–Αγρινίου από 35η έως 45η χ/θ (θέση Αραποκέφαλα).
 3. Επ. Ο.Καρπενησίου-Καρδίτσας (35η χ/θ έως 40η χ/θ-θέση Ζαχαράκη).

πηγή: astynomia.gr  Ώρα 08.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: